Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2019

09:47

December 15 2019

08:08
3657 74e4

November 20 2019

22:18
7565 03f1 420

November 18 2019

13:06
11:57

1. "Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia [Piotr] przylatywał ze Stanów, wsiadał na lotnisku w samochód i przyjeżdżał po to tylko, żeby ze mną porozmawiać. Tak po prostu."
2. "A dalej historia potoczyła się jak z filmu "Indiana Jones". Bo o ile polecieć na Phuket było łatwo, [o tyle] powrót wydawał się niemożliwy. [...] Piotr postanowił jednak zrobić wszystko, żebyśmy [w Nowy Rok] byli razem. Miał do przejechania 150 kilometrów. Podróż zajęła mu jedenaście godzin. Wynajął starą ciężarówkę, potem rachitycznym kutrem rybackim, płacąc za jego wynajęcie majątek, przepłynął na wyspę, na której byłam, i w końcu rowerem dotarł do mnie... godzinę przed północą!" Karolina Ferenstein-Kraśko

Idealny przykład tego, że mężczyzna, który chce być ze swoją kobietą po prostu z nią jest. Nawet, jak się boi. Nawet, jeśli jest w trakcie aplikacji, doktoratu, jedzie na misję do Afryki, ma naprawdę dużo pracy i naprawdę mało pieniędzy. Nie odkłada tego na później.

Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu [...] na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.

https://bit.ly/2KgLG4e

November 10 2019

06:42
3077 2c3b 420
Reposted fromeyelyn eyelyn viaszpaqus szpaqus

November 09 2019

19:15
3193 f873 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viascorpix scorpix
19:13
2230 d74d 420
Reposted fromunco unco viaNoCinderella NoCinderella
19:05
5911 707d 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszpaqus szpaqus

November 03 2019

16:12
9321 ab14 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapoolun poolun

October 21 2019

08:27
7604 9534 420

Hundertwasser House, Vienna 🇦🇹

Reposted fromyikes yikes viafajnychnielubie fajnychnielubie
08:20

October 11 2019

23:55
8170 9348 420
23:55
1487 ee21 420

September 27 2019

17:27
17:23
6711 f5a0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaneth aneth

September 22 2019

16:24
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapoolun poolun

September 10 2019

07:00
8298 a101 420
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viafutureiscoming futureiscoming
06:58
4715 261f 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafutureiscoming futureiscoming

September 04 2019

17:22
8299 72b9 420
Reposted fromtichga tichga viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl