Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

20:45
4837 08ea 420
Reposted frometerycznie eterycznie viaillumination illumination
20:40
6646 bed3 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoolun poolun
20:26
5395 52a2 420

polarcadia:

“The truth is out there.”

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viawarkocz warkocz
16:21
„Czy ja ją mogę kochać? […]
I gdy ja tak wyobrażam sobie moje życie jak obraz malowany, jakże ja mogę brać do moich myśli i ciągnąć ku sobie dziewczynę, która żyje nie kolorami, nie dźwiękami, nie wyobraźnią, nie melodią, nie zobrazowaniem formy, – ale formą samą i życiem jakimś wegetującym, na które ja patrzę z równym współczuciem jak na życie kwiatu, lub owadu, na rozwój storczyka lub rumianku, wykształcenie się muszki lub pszczoły. […]. Nieraz czytałem w oczach „daj mi spokój” rzeczywiście i ja powtórzyłem sobie „daj mi spokój”. – Weź ty całą moją litość jakąś przywołała do moich oczu, że się skropliły łzami, weź ty całą litość moją, obudzoną w sercu co bije silniej, a usta moje drżą by dotknąć twoich ust, jak kiedy tulę do twarzy kwiatów kielichy wilgotne wonią. – Ileż razy to byłem rozkochany w kwiecie przez litość i tylko przez litość kochałem nieraz raz gdzieś dojrzaną dziewczynę. Czyż to wystarczy do życia?”
— Wyspiański

September 16 2018

21:21
6564 e06d 420
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viapoolun poolun
12:37
9344 2574 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapoolun poolun

September 13 2018

22:23
22:22
1055 347f 420

September 12 2018

21:30
9097 5b71 420
Reposted fromverronique verronique viaxannabelle xannabelle

August 21 2018

09:30
3845 ce56 420
Reposted frombiru biru viapoolun poolun

August 19 2018

20:30
20:29
3831 9b13 420
Reposted fromtfu tfu viafutureiscoming futureiscoming
19:00

August 03 2018

16:03
4219 5449 420
Reposted frommociumpanie mociumpanie viaskillzmcfly skillzmcfly
14:41
7140 2d00 420
Reposted fromlordminx lordminx viaanonim anonim

July 31 2018

22:17
5349 df31 420
22:16
6782 bcca 420
Reposted fromfilmowy filmowy viapoolun poolun
22:15
2251 e100 420
Reposted frompampunio pampunio viapoolun poolun

July 28 2018

16:34
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapampampam pampampam

July 23 2018

08:04
Reposted frompseikow pseikow viaevlyn evlyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl