Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

23:07
5540 f054 420

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viazamknioczy zamknioczy
23:06
2283 2c26 420
Reposted frompulperybka pulperybka viazamknioczy zamknioczy
23:02
3491 3c5a 420
Reposted fromsarazation sarazation viazamknioczy zamknioczy
22:54
22:51
6721 5405 420
22:45
4500 10f5 420
Usługi
Reposted fromvs vs viaspizowyratler spizowyratler
22:42
9843 6a8f 420
Reposted fromfungi fungi viawarkocz warkocz
22:41
it all makes sense now!
Reposted fromteijakool teijakool viawarkocz warkocz
22:39
7155 5c52 420
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viawarkocz warkocz
22:39
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viawarkocz warkocz
22:37
2176 1c1d
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawarkocz warkocz
22:34
5950 c4db 420
Reposted fromantichris antichris via18 18
22:33
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viayyyciastko yyyciastko
22:33
0353 5b46 420
Reposted fromseaweed seaweed viayyyciastko yyyciastko
22:32
0851 0821 420
Reposted frompiehus piehus viaspizowyratler spizowyratler
22:30
7460 3f37 420
22:29
7183 eead 420
Reposted fromgplyr gplyr viafutureiscoming futureiscoming

April 21 2018

10:22
5449 69c9 420
10:17
0314 3b1d 420
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
10:07
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl