Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

19:28
0391 d993 420
Reposted fromkarahippie karahippie viayyyciastko yyyciastko

February 17 2017

23:42
5945 1a07 420
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaMerrry98 Merrry98
23:41
6774 8336 420
Reposted fromYiruma Yiruma viaforeveryoung foreveryoung

February 16 2017

22:34
7238 127e
Reposted fromFrederbee Frederbee viamyminds myminds

February 15 2017

18:33
5756 89f3 420
Reposted from1923 1923 viapuszkamileny puszkamileny
15:49
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamaybeyou maybeyou
15:22
6276 8955 420
Reposted fromheroes heroes
15:10
have you told her yet
Reposted fromdogs dogs viaaynis aynis
14:36
14:01

July 08 2015

14:27

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viayyyciastko yyyciastko
14:23
8145 f4db 420
Reposted fromrol rol viaxopolly xopolly

July 04 2015

08:20
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viacompletelydifferent completelydifferent
08:10
1569 107a 420
08:10

July 03 2015

06:19
I włosy twoje próbuję ugłaskać, lecz nigdzie nie ma twoich włosów...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 02 2015

12:29
2604 a013 420
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viazapachsiana zapachsiana
12:27
7670 3477 420
Reposted fromtwice twice viaweightless weightless
12:26
8476 f292 420
Reposted fromdurgriim durgriim viayyyciastko yyyciastko
12:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl