Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

11:45
5592 4b7e 420
Reposted fromchceuciec chceuciec viaover-land over-land
01:05
9286 c86c 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaillumination illumination

May 25 2017

17:26
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą

May 24 2017

10:15
1670 5bc8 420
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viazapachsiana zapachsiana

May 23 2017

19:36
5311 90c9
Reposted frompolaparis polaparis viaillumination illumination
08:32
9911 7830 420

saltycornchip:

best-of-memes:

Someone took a candid photo of a fight in Ukranian Parliament that is as well-composed as the best renaissance art

this is currently my favorite thing on the entire internet

08:28
08:27
07:49
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

May 22 2017

09:16

May 21 2017

21:40

"W partnerze seksualnym najbardziej cenię miłość."

Agnieszka Osiecka

Reposted fromUndomiel Undomiel vianiemaproblemu niemaproblemu
21:35
21:31
21:30
21:30
3936 32e6
Reposted fromfungi fungi viafutureiscoming futureiscoming
21:29
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
21:26
2447 3b61 420

wereallstrongertogether:

I’m genuinely curious, out of you otp who punched the wall and who framed it.

May 16 2017

05:20

Wielu dzisiejszych facetów nie lubi się wysilać, wielu nie ma polotu, jaj i finezji. Są nijacy. Jak gówno spłukiwane w kiblu, które chciałoby być traktowane po królewsku.

Dlatego właśnie najgorszy typ dla nich to atrakcyjna, inteligenta, pewna siebie i seksowna kobieta. Przy niej nawet gdyby jakimś cudem zaczęli nagle trochę się wysilać wyglądali by dalej blado jak dupa eskimosa.

— - Rafał Wicijowski Oczami Mężczyzny
Reposted fromtraampek traampek viapoolun poolun

May 15 2017

20:52
Reposted frommesoup mesoup viaakysz akysz
20:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl