Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2019

23:13
7922 e450 420
Reposted frompampunio pampunio viafutureiscoming futureiscoming
23:12
1089 7358 420

iraffiruse:

living the dream

23:12
9853 ec39 420
23:12
8860 d853 420
Reposted fromTamahl Tamahl viafutureiscoming futureiscoming
23:10
9408 2899 420
Reposted fromRowena Rowena viafutureiscoming futureiscoming

December 11 2018

18:55
18:55
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki

November 09 2018

21:14
8152 aa7f 420
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaschaaf schaaf
21:14
2247 1f23 420
Reposted fromteijakool teijakool viajestpieknie jestpieknie
17:37
3361 148d 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaromantycznosc romantycznosc

November 08 2018

20:29
3003 142d 420
Reposted fromgreengables greengables vianieobecnosc nieobecnosc
20:27
4874 6fc8 420
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax vianieobecnosc nieobecnosc
20:27
9668 a8fc 420
Reposted fromoll oll vianiiks niiks

November 06 2018

21:05
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viablackheartgirl blackheartgirl
17:52
17:51

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaHypothermia Hypothermia
17:51
1302 71c4
StreetView
Reposted fromSixtus Sixtus viaHypothermia Hypothermia
11:21
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viazapachsiana zapachsiana
11:20
11:20
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl