Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

21:14
8152 aa7f 420
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaschaaf schaaf
21:14
2247 1f23 420
Reposted fromteijakool teijakool viajestpieknie jestpieknie
17:37
3361 148d 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaromantycznosc romantycznosc

November 08 2018

20:29
3003 142d 420
Reposted fromgreengables greengables vianieobecnosc nieobecnosc
20:27
4874 6fc8 420
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax vianieobecnosc nieobecnosc
20:27
9668 a8fc 420
Reposted fromoll oll vianiiks niiks

November 06 2018

21:05
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viablackheartgirl blackheartgirl
17:52
17:51

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaHypothermia Hypothermia
17:51
1302 71c4
StreetView
Reposted fromSixtus Sixtus viaHypothermia Hypothermia
11:21
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viazapachsiana zapachsiana
11:20
11:20
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

November 01 2018

17:42
8508 69cb 420
Reposted frombehcio behcio viazapachsiana zapachsiana

October 27 2018

19:29
7600 bc3a 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapandziia pandziia

October 26 2018

21:13
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viacalvados calvados
21:09
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakropq kropq
15:47
15:46
0493 f2f0 420
Reposted fromteijakool teijakool viaromantycznosc romantycznosc
15:46
2683 d9f1 420
Reposted fromoll oll viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl